Rejestracja znaku towarowego w Chinach
Ponte limited - rejestracja znaku towarowego w Chinach, Organizacja targów/misji handlowych, import z Chin, eksport do Chin

Rejestracja Logo w Chinach

Chiny, Znak towarowy, Logo, Marka
rejestracja znaku towarowego w Chinach
Rejestracji znaku towarowego i nazwy w Chinach

W Chinach, kwestie dotyczące ochrony znaków towarowych są uregulowane prawnie. Według chińskich przepisów, prawo do rejestracji (ochrony) znaku towarowego i nazwy przysługuje temu, kto pierwszy złoży wniosek o rejestrację.

Znak towarowy i nazwę powinno się zarejestrować, jeżeli produkty są kupowane lub sprzedawane w Chinach z umieszczonym znakiem towarowym. Rejestracja zapewnia także wyłączne prawo do posługiwania się znakiem towarowym w Chinach.

Oferujemy prawidłowe złożenie w Państwa imieniu dokumentów niezbędnych do rejestracji konkretnego znaku towarowego i nazwy na terenie całych Chin.W skład kompleksowej usługi rejestracji znaku towarowego wchodzi:

 • Sprawdzenie czy znak towarowy został już zarejestrowany (badanie czystości znaku);
 • Złożenie wniosku o rejestrację znaku towarowego;
 • Doradztwo w sprawie wyboru klas i podklas;
 • Dokonanie wszystkich opłat urzędowych i tłumaczeń (opłaty te wliczone są w koszt usługi);
 • Monitorowanie procedury rejestracji;
 • Dostarczenie certyfikatu poświadczającego Państwa wyłączne prawo do znaku towarowego (po wydaniu dokumentu przez chiński urząd)


Koszty oferowanych usług (rejestracja w 1 klasie i 10 podklasach wg klasyfikacji nicejskiej):

 • Koszt badania czystości znaku wynosi 100 Euro
 • Koszt pozostałych ww. usług (po zbadaniu czystości znaku) dla jednego znaku towarowego wynosi 800 Euro
 • W przypadku zamówienia kompleksowej usługi koszt dla jednego znaku towarowego (logo) wynosi 850 Euro
 • Koszt rozszerzenia rejestracji o kolejną klasę to 600 Euro a o kolejną podklasę wynosi 30 Euro
 • Koszt rozszerzenia rejestracji o Hong Kong wynosi 700 Euro


Procedura rejestracji (do momentu wydania certyfikatu ochrony) trwa od 10 do 16 miesięcy. Po złożeniu wniosku otrzymuje się potwierdzenie przyjęcia wniosku (ok. 1-2 miesiące). Od tej chwili znak towarowy jest chroniony. Ochrona obowiązuje przez 10 lat.

Wymagane dokumenty:

 • Aktualny wypis z KRS/CEIDG. Wydruk z pieczątką na każdej ze stron w prawym dolnym rogu i podpisem/parafką;
 • Znak towarowy w formie pliku graficznego;
 • Wykaz klas (lub klasy) oraz podklasy rejestracji znaku zgodne z klasyfikacją nicejską;
 • Pieczątka firmowa w formie elektornicznej
 • Podpisane upoważnienie dla firmy Ponte Limited
Klasyfikacja nicejska